Juliol 2012_Nova publicació ORGEST: models de gestió per a la pinassa

El Centre de la Propietat Forestal publica un nou volum de la sèrie ORGEST:

Models de gestió per als boscos de pinassa (Pinus nigra).

Tota la informació del projecte ORGEST es troba disponible al seu web.

___________________________________________________________________________