Juliol 2012_Nova publicació ORGEST: models de gestió per a les rouredes

El Centre de la Propietat Forestal publica un nou volum de la sèrie ORGEST:

Models de gestió per als boscos de roure de fulla petita (Quercus faginea) i roure martinenc (Quercus humilis).

Tota la informació del projecte ORGEST es troba disponible al seu web.

___________________________________________________________________________