Mar Pallarès


Llicenciada en Enginyeria Forestal per la UdL

Erasmus a la Universitat de Helsinki, especialitat en conservació biològica

Ha treballat com a tècnica de suport en diversos projectes relacionats en l’estudi de les dinàmiques forestals en un context de canvi global.

Actualment treballa al grup de Gestió Forestal Sostenible donant suport en temes de planificació