Eduard Busquets

Grau en Enginyeria Forestal; Universitat de Lleida

Màster en Incendis Forestals (Ciència i Gestió Integral); Universitat de Lleida (cursant)

Especialitat:

  • Simulació comportament del foc
  • Prevenció incendis
  • Cartografia i dades LiDAR

– Autor participant a Coppice Forest in Europe

– Autor participant a l’article Strategic and tactical planning to improve suppression efforts against large forest fires in the Catalonia region of Spain

Autor participant a Guia de recomanacions i mesures d’adaptació al canvi climàtic en la gestió de Quercus suber