Novembre 2013_Jornada: Els regenerats postincendi de la Catalunya Central

Divendres, 15 de novembre de 2013, Solsona.

Els regenerats postincendi de la Catalunya Central: estat actual i propostes de gestió per a la posada en producció

Els grans incendis de la dècada dels 90 van afectar les comarques del Solsonès, Bages i Anoia. A dia d’avui, gran part de la superfície afectada presenta una regeneració natural de roures i, més localitzadament i de manera tardana, pinassa.
En aquesta jornada es revisaran les propostes de gestió més recents per a millorar la posada en producció d’aquestes masses joves, d’acord als possibles objectus productius (biomassa i llenyes, fusta de serra i pals, altres productes forestals no fusters).
Una part de la jornada serà a camp per observar algunes situacions reals i promoure la discussió sobre el terreny.