Novembre 2013_Jornada: Actuacions silvícoles per a la prevenció de grans incendis forestals

Dijous, 7 de novembre de 2013, Baronia de Rialb.

Actuacions silvícoles per a la prevenció de grans incendis forestals: nous criteris

Gran part dels incendis forestals són gestionats eficientment pel sistema d’extinció actual. Però, uns pocs incendis, els Grans Incendis Forestals (GIF) sobrepassen la capacitat d’extinció i afecten grans superfícies. Els GIF normalment són focs d’alta intensitat que es propaguen amb alta velocitat per les capçades dels arbres. Així, l’estructura del bosc és determinant en el desenvolupament dels GIF.

Els nous criteris per a les actuacions silvícoles de prevenció de GIF es centren a reduir la vulnerabilitat de l’estructura del bosc per a dificultar el desenvolupament dels GIF. A més, es fa un èmfasi en la localització estratègica d’aquestes actuacions per a que resultin el més eficient possible.

Més informació aquí.