Setembre 2013_Jornada: Frondoses nobles en un marc de mínima gestió

Dimecres, 25 de setmbre de 2013, Solsona.

Frondoses nobles en un marc de mínima gestió: tècniques contra la sequera i males herbes

Les plantacions de frondoses productores de fusta de qualitat són una alternativa molt interessant per a terrenys agrícoles o ramaders difícilment mecanitzables i allà on el propietari o gestor no vulgui fer una inversió contínua de temps i recursos. Un repte d’aquestes plantacions és minimitzar la gestió, especialment per tal d’evitar l’efecte negatiu de la sequera, la vegetació competidora i la fauna. Es visitarà una plantació de noguera híbrida on s’han assajat durant 2 anys diferents tipus de mulch (plàstic, bioplàstic, estella forestal, estella de poda urbana) i 4 models diferents de protector individual (2 de tub i 2 de malla). També es visitarà una plantació de noguera i cirerer de 12 anys

Més informació aquí.