Novembre 2015_Noves publicacions ORGEST: Models de gestió per a rouredes humides i planifolis de muntanya

El Centre de la Propietat Forestal publica dos nous volums de la sèrie ORGEST:

Tota la informació del projecte ORGEST es troba disponible al seu web.

Tots els manuals de gestió ORGEST disponibles fins al moment es troben en aquesta secció del nostre bloc.