Desembre 2012_Nova publicació ORGEST: models de gestió per a la producció micològica

El Centre de la Propietat Forestal publica un nou volum de la sèrie ORGEST:

Models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig (Pinus sylvestris L.).

Tota la informació del projecte ORGEST es troba disponible al seu web. Totes les publicacions disponibles fins al moment es troben en aquesta secció del nostre bloc.

___________________________________________________________________________