Applied projects and contracts

2011-2016. Sistemes agroforestals a Catalunya: innovació d’esquemes productius per a la diversificació de rendes –  experiència pilot a Lluçà i Sagàs. Departament d’Agricultura. IP: Coello, J. CTFC: Taüll, M., Moré, E., Codina, M., Fanlo, M.
2007-2011. Introducció de frondoses nobles per a la producció de fusta de qualitat. Fase II: Seguiment de plantacions experimentals i establiment de noves experiències. Centre de la Propietat Forestal, GENCAT. IP: Piqué, M. CTFC: Coello, J.
2007-2011. ORGEST Orientacions de gestió sostenible i multifuncional per als boscos de Catalunya. Centre de la Propietat Forestal, GENCAT. IP: Piqué, M. CTFC: Vericat, P., Beltrán, M., Valor, T.
2005-2010. Desenvolupament d’un programa de seguiment i valoració econòmica dels treballs de millora del castanyer. Diputació de Barcelona. IP: Piqué, M. CTFC: Vericat, P., Rodríguez, J., Navarro, P.J.
2009. Camp experimental per a la producció i aprofitament de cultius llenyosos energètics i frondoses nobles – Fase I: Disseny experimental. Departament de Medi Ambient i Habitatge, GENCAT. IP: Rodríguez, J. CTFC: Coello, J., Piqué, M., López, I.
2009. Dinamització i revisió de la proposta d’instruccions d’ordenació forestal a Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, GENCAT. IP: Vericat, P., Garcia, O. CTFC: Piqué, M.
2009. Pla de Producció de les Riberes de Lleida. Departament de Medi Ambient i Habitatge, GENCAT. IP: Vericat, P. CTFC: Coello, J., Piqué, M.
2009. Assaig de DRÍADA. Software per a la gestió d’inventaris i la planificació forestal. Servei de Gestió Forestal, DMAH, GENCAT. Acció 10 Addenda 2009. IP: Vericat, P. CTFC: Obon, B., Piqué, M.
2008-2009. Gestió de Quercus pyrenaica a les muntanyes de Prades mitjançant l’agrupació de petits propietaris forestals. Departament de Medi Ambient i Habitatge, GENCAT. IP: García, M. CTFC: Vericat, P., García, O., Domínguez, G., Viñas, P., Piqué, M., Busquet, S., Navarro, S., Martín, S.
2008-2009. Projecte d’ordenació per rodals de la forest “la Innominada d’Alp”. Ajuntament d’Alp (Cerdanya). IP: Beltrán, M. CTFC: Piqué, M.
2006-2009. Gestió forestal a la forest “Bon Repós” (Lleida). Realització d’actuacions silvícoles de millora i de prevenció d’incendis, planificades en el projecte d’ordenació forestal i transferència de resultats. Diputació de Lleida. IP: Vericat, P. CTFC: Piqué, M.

___________________________________________________________________________