Desembre 2014_Nova publicació ORGEST: boscos de pi negre. Tipologies i models de gestió

El Centre de la Propietat Forestal publica un nou volum de la sèrie ORGEST, com a part de la col·lecció de fitxes tècniques V Espècies i silvicultura:

Boscos de pi negre. Tipologies i models de gestió.

Aquesta publicació complementa a la Guía de selvicultura del pino negro en el Pirineo realitzada en el marc del projecte UNCI’PLUS (poctefa) en 2012.

Tota la informació del projecte ORGEST es troba disponible al seu web i també totes les fitxes tècniques de la col·lecció. Totes les publicacions disponibles fins al moment es troben en aquesta secció del nostre bloc.

___________________________________________________________________________